02-726-2311, 03-815-0664
sales@ultra-compressor.com, ultra.thanai@gmail.com

ข่าวและกิจกรรม

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ติดตั้งเครื่องอัดลมแบบสกรู... ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ติดตั้งเครื่องอัดลมแบบสกรู แรงดันสูง 40 บาร์ August ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง อ่านต่อ
ขอบขอบคุณ Unithai Shipyard & Engineering Co.,Ltd. ส่งมอบเครื่องอัดลมแบบสนาม... ขอบขอบคุณ Unithai Shipyard & Engineering Co.,Ltd. ส่งมอบเครื่องอัดลมแบบสนาม AUGUST : SDK110 ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 8 เครื่อง อ่านต่อ
ขอขอบคุณ NOVOLUX WATCH Co.,Ltd. ติดตั้งปั๊มลมแบบสกรู... ขอขอบคุณ NOVOLUX WATCH Co.,Ltd. ติดตั้งปั๊มลมแบบสรู AUGUST SF37D ขนาด 50 แรงม้า จำนวน 15 เครื่อง อ่านต่อ
ขอขอบคุณ Goodyear ส่งมอบเครื่องอัดลมแบบสกรู COMPTECT : CTV-400(VSD) ขอขอบคุณ Goodyear ส่งมอบเครื่องอัดลมแบบสกรู COMPTECT : CTV-400(VSD) อ่านต่อ
ขอขอบคุณ Sammitr Motor Manufacturing Co.,Ltd. ส่งมอบเครืองอัดลมแบบสกรู... ขอขอบคุณ Sammitr Motor Manufacturing Co.,Ltd. ส่งมอบเครืองอัดลมแบบสกรู QUINCY : QGD 75 ขนาด 100 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง อ่านต่อ
ขอขอบคุณ CUEL Co.,Ltd ส่งมอบเครื่องอัดลมแบบลากจูง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล... ขอขอบคุณ CUEL Co.,Ltd ส่งมอบเครื่องอัดลมแบบลากจูง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล POWERLINK : DR400-8, DR200-8 จำนวน 12 เครื่อง อ่านต่อ
ขอขอบคุณ บริษัท เซียนหนิง จำกัด ส่งมอบเครื่องปั่นไฟ MPMC Genset 1200 KVA ขอขอบคุณ บริษัท เซียนหนิง จำกัด ส่งมอบเครื่องปั่นไฟ MPMC Genset 1200 KVA อ่านต่อ
ขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ส่งมอบปั๊มลมลูกสูบ ULTRA COMPRESSOR ขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ส่งมอบปั๊มลมสูบ ULTRA COMPRESSOR ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 60 เครื่อง อ่านต่อ