02-726-2311, 03-815-0664
sales@ultra-compressor.com, ultra.thanai@gmail.com

ข่าวและกิจกรรม

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ติดตั้งเครื่องอัดลมแบบสกรู

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (เขื่อนวชิราลงกรณ์) ติดตั้งเครื่องอัดลมแบบสกรู แรงดันสูง 40 บาร์ August ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง