02-726-2311, 03-815-0664
sales@ultra-compressor.com, ultra.thanai@gmail.com

ปั๊มลมลูกสูบคืออะไร ทำไมต้องใช้ปั๊มลมลูกสูบ


ทำไมต้องใช้ปั๊มลมลูกสูบ

ปั๊มลมลูกสูบคืออะไร

หลักการทำงานปั๊มลมลูกสูบ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังมาขับเคลื่อนลูกสูบให้เคลื่อนที่ขึ้นลง ทำให้เกิดแรงดูดเเละอัดอากาศภายในกระบอกสูบ โดยมีวาล์วทางด้านดูดและวาล์วทางออกทำงานสัมพันธ์กัน ถือเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้งานมากที่สุดด้วยความเหมาะสมต่อการใช้งานและราคาที่ไม่สูงมากนักและยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกด้วย โดยปั๊มลมชนิดนี้สามารถสร้างความดันหรือแรงดันลมได้ตั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยทีเดียว โดยแรงอัดจะขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นของการอัด ยิ่งขั้นในการอัดมากก็จะสามารถสร้างแรงอัดได้สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง สำหรับปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ ยังแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้อีกอย่างเช่น Booster Air Compressor, High Pressure Air Compressor ปั๊มลมแรงดันสูงแต่ให้เสียงที่เงียบ เพราะโดยปกติแล้วปั๊มลมประเภทลูกสูบนั้นจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเสียงดังขณะเครื่องทำงาน

ปั๊มลมประเภทลูกสูบมีขายหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาด ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ปั๊มลมยี่ห้อ Ultra-Compressor, Comptech มีการรับประกันที่ยาวนานและมีบริการหลังการขายอีกด้วย ก่อนจะตัดสินใจซื้อปั๊มลมประเภทลูกสูบ ควรศึกษาคุณสมบัติข้อดี ข้อด้อยของแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อก่อน และเปรียบเทียบราคาให้เหมาะสมก่อนตัดสิ้นใจซื้อ

ทำไมต้องใช้ปั๊มลมลูกสูบ

- ปั๊มลมลูกสูบมีราคาถูกกว่าปั๊มลมชนิดอื่นๆ
- ปั๊มลมลูกสูบบำรุงรักษาง่าย และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยกว่าปั๊มลมอื่นๆ
- ปั๊มลมลูกสูบมีถังเก็บลมติดตั้งมาพร้อมกัน สามารถนำไปใช้งานได้เลย
- ปั๊มลมลูกสูบได้รับการออกแบบให้มีล้อลาก สามารถเคลื่อนที่ในการใช้งานได้
โดยทั่วไปเราจะเลือกใช้ปั๊มลมลูกสูบในกรณที่ไม่เน้นความสะอาดของลม และใช้ลมไม่ต่อเนื่อง ใช้ลมปริมาณน้อย โดยทั่วไปเราจะเลือกใช้ปั๊มลมลูกสูบไม่เกิน 15 แรงม้า