02-726-2311, 03-815-0664
sales@ultra-compressor.com, ultra.thanai@gmail.com

ชุดกรองอากาศปั๊มลม (ULTRA FILTRATION)

ชุดกรองอากาศปั๊มลม ULTRA FILTRATION ชุดกรองอากาศปั๊มลม ULTRA FILTRATION

Overview

Ultra Filtration ฟิวเตอร์กรองในระบบอัด ใส้กรองผลิตจาก Borosilicate Glass Micro Fiber นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ผลิตตามมาตรฐาน ISO 8573.1:2100 มีคุณสมบัติเด่นดังนี้
  • ตัวใส้กรองเป็นแบบับจีบ มีเนื้อที่ในการกรองมากกว่ายี่ห้อทั่วไป 3-5 เท่า
  • อายุการใช้งานนานกว่ายี่ห้อทั่วไป
  • โครงสร้างทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม
  • ภายนอกทำจาก Polyester ทนอุณภูมิได้ถึง 120℃

A Series


FILTER
MODEL
PORT SIZE
(BSP-F)
FLOW RATE
(at 7 bar g/100psi g)
DIMENSIONS
(mm)
APPROX
WEIGHT
REPLACEMENT
ELEMENT
m3/min cfm A B C D E (kg) MODEL
A05 1/2" 0.96 34 88 160 24 80 70 0.8 AE05
A10 1/2" 1.33 47 88 219 24 100 70 1.0 AE10
A15 3/4" 2.03 72 88 280 24 150 70 1.3 AE15
A25 1" 3.80 134 128 298 39 160 70 2.6 AE25
A40 1-1/2" 7.20 254 128 388 39 220 70 2.8 AE40
A75 1-1/2" 9.05 320 128 488 39 320 70 3.4 AE75
A100 2" 15.00 530 160 575 45 400 70 6 AE100
A125 2" 19.80 699 160 721 45 530 70 7.5 AE125
A175 2-1/2" 26.00 918 160 961 45 770 70 11.2 AE175
A300 3" 46.00 1625 250 1200 60 780 70 26.5 AE300

F Series


FILTER
MODEL
PORT SIZE
(BSP-F)
FLOW RATE
(at 7 bar g/100psi g)
DIMENSIONS
(mm)
APPROX
WEIGHT
REPLACEMENT
ELEMENT
m3/min cfm A B C D E (kg) MODEL
F1000 DN100 60.00 2120 493 1119 263 650 70 115 FE330 X 3
F1200 DN125 70.00 2470 617 1179 290 650 70 145 FE330 X 3
F1300 DN125 80.00 2825 617 1179 290 650 jm70 150 FE330 X 4
F1950 DN150 120.00 4240 617 1206 299 650 70 195 FE330 X 6
F2500 DN200 160.00 5650 666 1354 343 650 70 240 FE620 X 4
F3250 DN200 200.00 7063 740 1459 368 650 70 380 FE620 x 5
F4650 DN250 280.00 9888 800 1583 420 650 70 450 FE620 x 7
F5200 DN250 312.00 11020 800 1583 420 650 70 455 FE620 x 8
F7800 DN300 468.00 16530 906 1646 476 650 70 850 FE620 x 12